Tjänster

Göteborgs Maskinteknik erbjuder komplett service avseende industriunderhåll, reparationer och tillverkning av maskindelar.

I ryggen har vi välutrustade verkstäder med tonvikt på tunga bearbetningsmaskiner. Arbetet utförs effektivt i våra verkstäder eller på plats hos kunden.

Vår personal är kunnig och erfaren på alla nivåer. Reparationsteamen är snabbt på plats för besiktning och ger besked om reparationsalternativ, kostnader och tidsåtgång.

Nedan följer en beskrivning av våra huvudsakliga tjänster.

Vi utför tjänster inom följande områden

Underhåll & service

Vår verksamhet är främst inriktad på reparations- och underhållsarbeten. Maskinparken består av tunga bearbetningsmaskiner som motsvarar de krav den tunga industrin ställer på en verkstadspartner.

Tillgänglighet och service är GMT:s främsta styrkor. Vi har förstärkt personalstyrka under driftstopp, storhelger och industrisemestern. En jourstyrka står alltid beredd och erbjuder dygnet-runt-service.

Vi tecknar gärna långtidsavtal för att löpande sköta service och underhåll.

Mobil bearbetning

Svarvning av axeltapp

Svarvning av axeltapp

GMT förfogar över ett stort antal mobila bearbetningsmaskiner. Våra servicetekniker utför arborrning, långhållsborrning, slipning, svarvning, fräsning och gängning på plats hos kunden.

Samtliga enheter är konstruerade så att de med lätthet kan medföras och monteras på plats hos kunden. Vi ställer samma höga krav på ytfinish, tolerans och måttnoggrannhet som vid bearbetning med våra stationära maskiner.

Genom GMT:s snabba och effektiva bearbetning på plats minskar stilleståndskostnaden vid maskinhaveri.

Maskinreparationer

Hel- eller delreparationer av alla typer av maskiner och produktionsutrustningar. På plats hos kunden eller i vår kompletta plåt- och maskinverkstad.

Maskinflyttningar

GMT tar ett helhetsansvar vid maskinflyttningar. Vi har tillgång till en komplett maskin- och fordonspark för flyttning av stora maskiner och hela produktionsanläggningar. Vi utför även avvägning, uppriktning och mätning med laserutrustning.

Maskinflytt

Nytillverkning

I vår kompletta maskinverkstad tillverkar vi alla typer av maskindelar. Vi arbetar i alla förekommande material. Vid nytillverkning utgår vi vanligtvis från CAD-ritningar. Våra leveranstider är extremt korta. Det beror på stora personalresurser samt ett omfattande kontaktnät av materialleverantörer.

Stålkonstruktioner

Vi tillverkar alla typer av stålkonstruktioner, utifrån kundens ritningar eller i samråd med kunden. Rådgör gärna med oss om konstruktionslösningar. Vi tittar på problemet, presenterar en skiss, tillverkar och monterar. Enkelt och effektivt.

Svetsreparationer

GMT är specialister på alla former av svetsarbeten. Vår personal har lång erfarenhet av fogning, värmebehandling och svetsning. Metallurgiskt kunnande och materialkännedom är centralt i vårt arbete. I många fall kan vi utföra svetsreparationer direkt på plats hos kunden.

Värmebehandling

Värmebehandling efter avancerade svetsreparationer sker i vår verkstad eller på plats hos kunden. GMT har hög metallurgisk kompetens och lång erfarenhet av värmebehandling.

Med hjälp av våra mobila ugnsenheter blir kvalitén på värmebehandlingen likvärdig den som utförs i vår verkstad. Arbetsmetoderna är godkända av klassningssällskapen.

Maskinell gasskärning

Vi utför precisionsskärning av plåtar med tjocklek upp till 250 mm. Med våra moderna maskiner har vi stor förmåga att tillgodose kundens önskemål och kvalitetskrav.

Termisk sprutning

Varm- och kallsprutning utförs med många olika typer av material. Termisk sprutning sker i vår verkstad eller på plats hos kunden.

Ytbehandling

Vi erbjuder de flesta typer av ytbehandlingar för att öka materialets kvalité och livslängd. Med våra kvalitetshöjande ytbeläggningar uppnås exempelvis korrosionshärdighet, nötningsbeständighet eller elektriskt isolerande egenskaper.

Kuggfräsning

Kugghjulshaveri är allvarligt både tids- och kostnadsmässigt. Ofta är kugghjul specialtillverkade och går inte att beställa på vanligt vis. Kontakta därför Göteborgs Maskinteknik. Vi tillverkar kugghjul i alla storlekar.

Kuggfräsning sker med modul 0,5-28 och med en dimension upp till 2 500 mm.

Webbplats producerad av Chillicon
Copyright © 2005 - GMT Göteborgs Maskinteknik AB

cartier replica sale
tag heuer replica sale
hublot replica sale