Om Göteborgs Maskinteknik

Göteborgs maskinteknik AB är ett modernt verkstadsföretag med en bred kundkrets inom industrin. Verksamheten fokuserar på industriunderhåll och service, reparationer och tillverkning av maskindelar.

Om GMT

Företaget grundades av Ratko Ajdukovic, Milenko Ajdukovic och Dag Aronsson. Trion hade vid den tiden arbetat 25 år i verkstadsbranschen. Erfarenheten gjorde att de kunde starta i stor skala direkt. Första året anställde företaget 20 personer.

Ett viktigt år var 2003, då GMT köpte den anrika plåtverkstaden Winroth & Co. Det innebar att GMT nu var en komplett rustad verkstad. De rymliga lokalerna innefattar i dag maskinverkstad, plåtverkstad och svetshall.

Verksamheten växer stadigt och GMT fortsätter att vara en framgångsrik verkstadspartner för industrin.

Personalstyrkan

Personalen är kunnig och erfaren på alla nivåer. De är utbildade och utrustade för att lösa alla problem som kan uppstå, även de "omöjliga".

Antalet anställda varierar över året beroende på beläggning. I samband med planerade driftstopp, storhelger samt industrisemestern ökar personalstyrkan. Normalt har GMT cirka 35 helårsanställa, men under sommarmånaderna sysselsätter GMT ett 50-tal anställda. En flexibel organisation gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt svara mot industrins behov.

Ledordet för personalstyrkan är tillgänglighet. GMT kan med kort varsel ställa upp med en stor styrka yrkeskunnig personal.

Kvalitet

Vi jobbar för att våra kunder ska bli nöjda och få kvalitet på högsta nivå. Vi ställer höga krav på oss själva, för att bemöta kundens och myndigheternas kvalitetskrav.

En viktig del i vårt miljö- och säkerhetstänkande är att vi arbetar enligt ISO 9001-standard. De svetsarbeten vi utför är godkända enligt aktuella normer och alla svetsare är licensierade.

Webbplats producerad av Chillicon
Copyright © 2005 - GMT Göteborgs Maskinteknik AB