Mobila maskiner

Våra servicetekniker utför snabb bearbetning med hög precision på plats i fabriker och anläggningar. Under revisionsstopp eller maskinhaveri står vi tillgängliga dygnet runt med hög beredskap.

Genom effektiv bearbetning på plats minimeras reparations- och stilleståndskostnaden. Jämfört med konventionella reparationsmetoder undviks kostnader för demontering, lyft och transporter.

Vi ställer samma höga krav på ytfinish och måttnoggrannhet som vid bearbetning med våra stationära maskiner.

På plats hos kunden

Göteborgs Maskinteknik förfogar över ett stort antal mobila bearbetningsmaskiner. Samtliga enheter är konstruerade så att de med lätthet kan medföras och monteras på plats hos kunden. Vi utför bland annat:

  • Arborrning
  • Fräsning
  • Slipning
  • Svarvning
  • Långhållsborrning
  • Hening
  • Gängning
Mobila maskiner

Slipning av vals

Fräsning av verktygsläge

Planfräsning av pressbädd

Kvalitetssäkring

Mobil bearbetning kräver särskild hänsyn till en rad faktorer. Bearbetningsförmågan är inte helt jämställd med konventionella maskiner av naturliga skäl. De mobila maskinerna kräver att arbetsstycket är fast förankrat och att fastsättningen är stabil.

Åtkomlighet är en annan viktig faktor. I extremt trånga utrymmen anpassar vi konstruktionen efter de lokala förutsättningarna och dimensionerna. Det borgar för högsta kvalitet på ytfinish och måttnoggrannhet.

Webbplats producerad av Chillicon
Copyright © 2005 - GMT Göteborgs Maskinteknik AB