CAD-filer

Sänd oss gärna CAD-filer med ritningar på produkten. De är en bra utgångspunkt när vi diskuterar pris och arbetets omfattning. Inför tillverkningen för vi sedan vid behov över filerna till maskinerna.

Vid svårare ytformer eller komplicerade maskinbearbetningar gör vi en CAM-beredning, eftersom det ökar effektiviteten.

Operatörerna av NC-fräsarna och NC-svarvarna är utbildade på vår programvara. De har lång erfarenhet av svarvning och fräsning med korrekt CAM-beredning. Göteborgs Maskinteknik satsar konsekvent på uppdaterad teknik och utbildad personal.

Sänd CAD-filen till Krister

Krister Ajdukovic ansvarar för NC-beredningen. Han har stor erfarenhet av skärande bearbetning.

Sänd CAD-filen bifogad i ett mejl till krister@gmt-maskinteknik.se

Tel: 031 - 451525
Fax: 031 - 471540
Mobil: 070 - 8152997

Filformat vi kan ta emot:
2D: DXF/DWG
3D: IGS/IGES

Vår programvara:
Master CAM 9.1

Webbplats producerad av Chillicon
Copyright © 2005 - GMT Göteborgs Maskinteknik AB